Beveiligingsaudit bewakingsbedrijf

februari 2010.

In de afgelopen maanden is een audit utgevoerd op de staat van de beveiliging van de vestigingen van een bewakingsbedrijf in België. Alle vestigingen zijn aan een intensieve audit onderworpen. Naar aanleiding van de audits is een uitgebreide rapportage uitgebracht met een gedetailleerde raming van de te verwachten kosten om tot verbetering van de situatie te komen. De rapporten zijn gebruikt bij de verdere uitwerking van de toekomst van het bedrijf.