Reijnen Management & Advies

  • Integraal en onafhankelijk beveiligingsadvies
  • Van high risk locatie tot VvE en woonhuis
  • Projectmanagement, realisatie en bouwbegeleiding
  • Interim management en adviesRecent Cases

View all cases


Reparatie en onderhoud gepantserde voertuigen 2

december 2020. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met een bouwer van gepantserde voertuigen een samenstel van contracten opgesteld voor de reparatie van en het onderhoud aan gepantserde voertuigen in België.

Read Post

Gepantserde voertuigen 28 (update 2)

december 2020. In het afgelopen jaar heeft de raamovereenkomst tot 2 opdrachten geleid waarvan er inmiddels een is uitgeleverd. De andere zal in het voorjaar van 2021 uitgeleverd worden.

Read Post

Gepantserde voertuigen 29

Oktober 2019. Een Nederlandse overheidsorganisatie is een marktconsultatie gestart om begin volgend jaar een goed onderbouwde aanbesteding te starten. Het gaat om VR-gecertificeerde voertuigen. In een latere fase zal duidelijk worden wat er precies gevraagd zal worden.

Read Post

Gepantserde voertuigen 8 (update 8)

september 2019. Een laatste vervolgopdracht is in productie van deze raamovereenkomst waarbinnen dan 43 voertuigen geleverd zullen zijn. Aangezien de raamovereenkomst de maximale duur van 6 jaar heeft bereikt, is inmiddels een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.

Read Post