Projectmanagement

Staat u aan de vooravond van een grote verandering, een grote investering, een nieuwbouw en het ontbreekt u aan tijd om daar voldoende aandacht voor te hebben? U denkt dat u te weinig kennis van zaken hebt om te kunnen beoordelen of adviezen wel steekhoudend zijn?

De ervaring in projectmanagement sinds 1992 en opgedaan in diverse omgevingen, branches, op verschillende fronten, nationaal en internationaal stelt me in staat uw project volgens de gangbare methodes op de juiste wijze te starten en binnen tijd en budget te realiseren.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Bouw van grote elektrische machines (motoren en generatoren) voor de internationale petrochemische industrie, nutsbedrijven, vervoersbedrijven
  • Bouw van procesinstallaties voor de metaalveredeling, papierindustrie
  • Aandrijvingen voor procesinstallaties, kranen, pompen
  • Specialistische carrosseriebouw (gepantserd)
  • Implementatie van ERP-systemen (Enterprise resource planning)
  • Implementatie van ISO9000 systemen
  • Continuïteitsborging, continuïteitsmanagement (ISO22301)
  • Bouw van (specialistische) bedrijfsgebouwen
  • Grote verbouwingen, revitalisaties en renovaties

Sinds juli 2015 VOL-VCA gecertificeerd.

Sinds april 2018 Prince2 Practitioner gecertificeerd.