Advies

Fysieke Beveiliging (physical security)

Gegeven de aard van uw bedrijf of uw privésituatie zult u te maken hebben met een mate van dreiging voor inbraak, overvallen, fraude, gijzeling of ontvoering en diefstal. Alvorens u tot (her)vestiging van uw bedrijf of uw woning overgaat is het van belang uw locatie zorgvuldig uit te zoeken en, bij een bestaand gebouw, het gebouw en zijn omgeving te beoordelen op bruikbaarheid. Ik kan u assisteren bij het zoeken naar de optimale locatie, adviseren over de inrichting en indeling.

Dat is het optimale vertrekpunt om vervolgens de fysieke beveiliging te realiseren. Immers: wat intrinsiek veilig is hoeft niet anderszins beveiligd te worden (bv elektronisch).

Elektronische beveiliging (electronic security)

Om in staat te zijn succesvol de hulpdiensten te alarmeren dient in een zo vroeg mogelijk stadium geconstateerd te worden dat er onbevoegden een poging doen uw waardevolle zaken te benaderen. Dat in combinatie met fysieke beveiliging maakt dat de tijd benodigd om de buit te maken overeenkomt met de tijd die de hulpdiensten nodig hebben om bij uw bedrijfslocatie te arriveren.

Bij een privéwoning is dit niet anders. Indien naast uw (waardevolle) bezittingen ook u en uw gezin mogelijk doelwit zijn van criminele activiteiten, moet uw omgeving daarop worden ingericht zonder dat het uw vrijheid en comfort inperkt.

Procesbeveiliging (proces security)

De inrichting van uw productielocatie en magazijnen is medebepalend of en hoe er fraude gepleegd kan worden met de goederen die u verwerkt. Vaak wordt dat over het hoofd gezien en vraagt een organisatie zich af waarom er goederen uit het bedrijf verdwijnen. Door de stromen van mensen en goederen optimaal van elkaar te scheiden wordt dit risico verminderd. Ik kan uw locatie bestuderen, processen gadeslaan en adviezen aandragen voor aanpassing van stromen of werkwijze.

Gedrag, gewoontes en routines kunnen ook een zwakke plek maken in uw veiligheid. Als u voorspelbaar bent, is de planning van (bijvoorbeeld) een diefstal gemakkelijk omdat voor de criminelen exact het venster waarbinnen zij moeten toegrijpen te bepalen is.

Continuïteit (continuity)

Heeft uw onderneming processen die niet onderbroken mogen worden? Is er in de loop van jaren regelmatig in uw gebouwen verbouwd en verplaatst? Dan is de kans groot dat uw gevoeligheid voor onverwachte uitval van de kritische processen enorm is toegenomen.

De afgelopen jaren hebben ook laten zien dat grotere stroomstoringen vaker zijn voorgekomen en uitval van andere nutsvoorzieningen alleen maar zullen toenemen. Door uw processen, uw huisvesting te analyseren kan ik u adviseren om langs verschillende aanpassingen uw processen minder gevoelig te maken voor dit soort verstoringen. Natuurlijk speelt daarbij ook een rol wat uw klanten van u verwachten.

Verder kan ik u helpen met het opzetten van een aantal denkbare scenario’s en procedures opstellen hoe in die situatie te handelen.

Beveiligd vervoer

De steeds brutalere en meedogenlozere aanpak van criminele organisaties maakt de noodzaak voor aangepast vervoer van personen en goederen met enige waarde almaar groter. De meest extreme variant daarvan is gepantserd en beveiligd vervoer. Maar tussen de gewone bestelauto en een gepantserde vrachtauto zitten een heleboel andere mogelijkheden.

Ik help u zoeken naar de optimale mix van beveiligingsmaatregelen, het specificeren van de aanpassingen en maatregelen, het zoeken naar de juiste leverancier en dragen desgewenst zorg voor een correcte uitvoering.

Inkoop en verwerving (purchasing and procurement)

U wilt uw inzicht in het inkoopgedrag van uw organisatie vergroten? Wilt u tot een uitgebalanceerde leveranciersselectie komen? Ik kan uw inzicht vergroten en draag bij tot een veranderingsproces om dat te bewerkstelligen. Een dergelijk proces begint met een analyse van inkopen uit de afgelopen jaren.

Dergelijk processen zijn uitgevoerd voor onder andere:

  • Stork NV
  • Brink’s Nederland BV

Wagenparkbeheer

Het in gebruik hebben van een groter aantal voertuigen, al dan niet in grote diversiteit confronteert een ondernemer met tal van problemen en keuzes. Onderhoud, investeringen, inkopen, brandstoffen, wagenparkbeheer in de breedste zin. Ik kan u ondersteunen bij het zoeken naar de cijfers die gebruikt moeten worden om de keuzes te onderbouwen, reparatiesystemen opzetten, onderhouds- en vervangingstrategieën ontwikkelen en desnoods (modulaire) voertuigconcepten ontwikkelen.

Tendermanagement

Wanneer uw onderneming wil deelnemen aan een openbare aanbesteding, komen er ineens veel andere aspecten bij kijken dan een simpele offerte. Veel zaken waar juridische kennis, branchekennis, amtelijke procedures, commercie en mogelijk zelfs taal van belang zijn. Bovenal kost het veel meer energie dan een gewone offerte. Veel van die aspecten dienen uit verschillende afdelingen te worden aangeleverd om tot een succesvolle inschrijving te komen. Dit vergt toegewijd management van het proces dwars door alle disciplines van de organisatie heen. In de loop der jaren zijn talrijke tender-processen mee doorlopen of gemanaged.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Heeft uw onderneming behoefte aan een brochure of een beleidsnotitie over MVO? Ik kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van de basis voor zulke stukken. Deze basis zou voor een brochure met een “creativ writer” verder in een wervend geheel kunnen worden omgezet. De beleidsnotitie zou eveneens elementen kunnen bevatten om uw MVO-beleid en status-quo in een meerjarenplan te verbeteren.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Doordat ik actief ben binnen de krijgsmacht op het gebied van nationale operaties, militaire bijstand en militaire steunverlening, is er optimale bekendheid met de processen en procedures van de crisisbeheersing en rampenbestrijding van het openbaar bestuur in Nederland. Ik kan u assisteren uw bedrijf, uw omgeving, optimaal aan te laten sluiten op die processen. Mogelijk is dat ook al vanuit uw gebruiksvergunning opgelegd. Behoort uw bedrijf tot de vitale infrastructuur van Nederland, gaat de overheid een stap verder dan de wettelijke verplichtingen die er zijn.

Innovatie

Elke organisatie komt op een punt waarbij de groei stagneert of zelfs de omzet terugloopt. Het voortbestaan op de lange termijn is onzeker. Met een beproefde werkwijze lichten wij met u uw bedrijf door op het gebied van kennis, kunde en ervaring. Op basis van de resultaten wordt via brainstorm sessies gezocht naar nieuwe producten of diensten die op de vertrouwde of nieuwe markten kunnen worden afgezet.

Organisatieadvies

Door de jarenlange ervaring in verschillende bedrijven en het daar gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over processen, problemen, aanpassingen en veranderingen, strategie en beleid, innovatie ben ik in staat uw organisatie van advies te dienen op deze en andere onderwerpen.

voor meer informatie gelieve contact met mij op te nemen.