Vergunning bewakingsonderneming voor Brink’s Diamond & Jewelry Services

Januari 2012.

Na een jaar van voorbereidingen en ietwat gehinderd door de lange Belgische kabinetsformatie, is aan Brink’s Diamond & Jewelry Services een vergunning verleend om als bewakingsonderneming in België actief te mogen zijn. Deze afsplitsing van het voormalige Brink’s Belgium concentreert zich op de waardetransporten op de luchthaven van Brussel (Zaventem) en het aan- en afvoeren van de waardezendingen die via deze luchthaven aankomen en vertrekken. Het meerendeel daarvan concentreert zich op de Diamandhandel in Antwerpen. Vandaar de naam. Ik heb in het afgelopen ruime jaar het leeuwendeel van de activiteiten voor mijn rekening genomen die voor deze en andere verguningen nodig waren. Dit was wel de belangrijkste. De andere aanvragen zijn nog in behandeling of reeds toegekend.

Het overzicht van de benodigde vergunningen:

  • bewakingsonderneming (FOD binnenlandse zaken)
  • luchtvracht afhandelaar (regulated agent, FOD mobiliteit)
  • vervoerscommissionair (FOD mobiliteit)
  • goederenvervoer nationaal en communautair (FOD mobiliteit)
  • bewakingsonderneming Luxemburg (ministerie van justitie)
  • waardetransport Nederland (ministerie van Veiligheid en Justitie)