Continuïteitsmanagement

april 2010.

Het in 2006 geschreven BCMS (Business Continuity Management System) van een grote klant was aan herziening toe. Het systeem is herzien en omgebouwd.Processen waren sinds 2006 veranderd, de footprint van het bedrijf eveneens. Verder was er inmiddels ISO9001 geïntroduceerd en was er de behoefte om voor bedrijfscontinuïteitsmanagement aan te sluiten bij een internationaal erkende norm. De enige op dit moment is de BS25999. Deze zal omgevormd worden tot de ISO22301. Het bestaande systeem is omgebouwd tot een systeem op basis van BS25999 en aangepast aan de actualiteit. Verder is er een advies gegeven hoe dit systeem te verankeren in de organisatie.