Gepantserde voertuigen 22 (update 2)

december 2017.

Deze aanbesteding heeft uiteindelijk geleid tot een set van eisen die het onmogelijk maakt om een aanbieding te maken. Ook na het stellen van vragen bleven de eisen staan.

november 2017.

Na een succesvolle aanmelding is nu het complete bestek bekend en kan de offerte worden voorbereid. Ook hier moeten weer de nodige documenten worden opgesteld en verzameld.

juni 2017.

Een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een aantal gepantserde voertuigen. Het begint zoals gebruikelijk met de aanmelding. De gebruikelijke ondersteuning voor het opstellen van documenten en het zorgdragen dat de aanmelding op tijd en compleet wordt aangeboden.