Propositie vastgoedbeheer

november 2015.

Aangezien het beheer van een vastgoedportefeuille voor nabestaanden een last kan zijn, heb ik een concept ontwikkeld waarbij op abonnementsbasis een portefeuille beheert kan worden en voor projecten de gebruikelijke werkwijze kan worden toegevoegd.

De korte en beknopte brochure kunt u hier vinden: Propositie Vastgoedbeheer