Reparatie en onderhoud gepantserde voertuigen

april 2016.

De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met een bouwer van gepantserde voertuigen een samenstel van contracten opgesteld voor de reparatie van en het onderhoud aan gepantserde voertuigen in Nederland. Deze buitenlandse carrosseriebouwer heeft in Nederland na een aantal succesvol doorlopen aanbestedingsprocedures een goede start gemaakt met de verkoop van gepantserde terreinauto’s in Nederland. De klanten/eindgebruikers hebben bij de aanbesteding meteen een reparatie- en onderhoudsovereenkomst afgesloten en willen die ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis. Na een zorgvuldige selectie is de keuze gevallen op een dealerorganisatie die die gunstige locatie heeft en voldoende geëquipeerd is om deze zware voertuigen te kunnen onderhouden. Het onderhoud aan deze voertuigen loopt inmiddels.