Sleutelbeheer voor Brink’s Nederland

april 2012.

Voor deze grote klant zal een opzet gemaakt worden voor de verdere uitbouw van het al reeds aanwezige sleutelbeheer. Daarmee wordt het sleutelbeheer verder uitgerold over andere groepen sleutels dan tot op dit moment het geval was. Daarnaast wordt de geautomatiseerde ondersteuning vernieuwd en uitgebreid. Het project zal bestaan uit het opstellen van een plan van aanpak, de eisen die aan de software gesteld dienen te worden en het opzetten van processen waarlangs het sleutelbeheer dient plaats te vinden. Deze processen moeten ingebed worden in de reeds aanwezige ISO9000 procedures en processen. Wanneer de eisen gereed zijn zal een short-list van beschikbare pakketten worden opgesteld en nadat de keuze gemaakt is zal de implementatie volgen. Dit laatste zal waarschijnlijk door de staande organisatie worden gedaan die tegen die tijd is uitgebreid met programma en projectmanagement voor business processes. De voorzichtige schatting is dat het gaat om in totaal 20.000 tot 30.000 sleutels.