Reijnen Management & Advies in de media 2

Oktober 2011.

Met het oog op de verwerving van adviesopdrachten in het Zuiden van Limburg is een advertentie geplaatst in alle 10 edities van de Politiewijzer die in Zuid-Limburg huis-aan-huis worden bezorgd. Het doel is het attenderen van onder andere Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen die hun omgeving gecontroleerd willen hebben op lacunes in de beveiliging. Ook privéwoningen kunnen aan zo’n check worden onderworpen. Voor de aangetroffen onwenselijke lacunes kunnen natuurlijk adviezen worden uitgebracht. Die vallen uiteen in 3 categorieën:

1. gedrag /gewoontes

2. fysieke maatregelen

3. electronische maatregelen