Gepantserde voertuigen 8 (update 8)

september 2019.

Een laatste vervolgopdracht is in productie van deze raamovereenkomst waarbinnen dan 43 voertuigen geleverd zullen zijn. Aangezien de raamovereenkomst de maximale duur van 6 jaar heeft bereikt, is inmiddels een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.

augustus 2018.

Inmiddels zijn er weer 3 vervolgopdrachten geweest en staat het totaal aan geleverde voertuigen op 37.

april 2016.

na de uitlevering van de voertuigen uit de mini-competitie van september, is er een nieuwe mini-comptetitie geweest voor 6 voertuigen. De opdracht voor de levering is deze maand binnengekomen. Uiteindelijk zullen dus 24 voertuigen zijn geleverd.

september 2015.

De voertuigen van de eerdere mini-competitie zijn inmiddels geleverd en er is een nieuwe mini-competitie voor de levering van 4 voertuigen geweest. Ook deze keer is de opdracht gegund en zijn de voertuigen in aanbouw. Het total loopt daarbij op tot 18 voertuigen.

mei 2015.

Na een mini-competitie met de andere contractpartij voor de levering van 9 voertuigen, is de opdracht voor deze grote order ontvangen. In totaal zijn aan het eind van 2015 14 voertuigen in totaal geleverd.

juni 2014.

Na de uitlevering van het eerste voertuig in februari, is nu een vervolgopdracht voor 4 voertuigen ontvangen.

februari 2014.

Na afgelopen mei de order voor deze voertuigen te hebben gewonnen, is recent het eerste voertuig aan deze overheidsorganisatie geleverd.

mei 2013.

Na in de afgelopen 6 maanden een Duitse carrosseriebouwer te hebben ondersteund bij het kwalificeren voor en inschrijven op een tender van een Nederlandse overheidsorganisatie is duidelijk geworden dat de tender gewonnen is De ondersteuning bestond uit de vertaalslag van het Nederlands naar Duits en Engels en het opstellen van de aanbiedingsdocumenten in het Nederlands. Met name de interpretatie van de tenderspecificatie naar de capaciteiten van de carrosseriebouwer was van eminent belang.

december 2012.

Ondersteuning bij het inschrijven voor en het uitbrengen van een offerte voor een tender voor gepantserde SUV’s van een Nederlands ministerie. Deze carroseriebouwer wil meedingen in een tender van de Nederlandse overheid maar mist de taalvaardigheden. Er was behoefte aan iemand die zowel de beide talen beheerst alswel kennis heeft van het vakgebied. In eerste instantie moet worden gekwalificeerd om mee te mogen dingen en de offertedocumenten te verkrijgen. Daarna mag de offerte worden uitgebracht.

Tags: ,