Archive by Author

Gepantserde voertuigen 18 (update 10)

januari 2024. Het einde van het project komt in zicht met de levering van twee voertuigen. Hierna nog de laatste 2.

Read Post

Gepantserde voertuigen 29

Oktober 2019. Een Nederlandse overheidsorganisatie is een marktconsultatie gestart om begin volgend jaar een goed onderbouwde aanbesteding te starten. Het gaat om VR-gecertificeerde voertuigen. In een latere fase zal duidelijk worden wat er precies gevraagd zal worden.

Read Post

Gepantserde voertuigen 8 (update 8)

september 2019. Een laatste vervolgopdracht is in productie van deze raamovereenkomst waarbinnen dan 43 voertuigen geleverd zullen zijn. Aangezien de raamovereenkomst de maximale duur van 6 jaar heeft bereikt, is inmiddels een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart.

Read Post

Gepantserde voertuigen 26 (update 2)

Juli 2019 Ook na een tweede start leek het er niet op dat het zou lukken om een passende aanbesteding te houden. Deze organisatie zoekt nu andere wegen om te voorzien in de behoefte.

Read Post