Archive by Author

Gepantserde voertuigen 28 (update 7)

januari 2024 Deze maand wederom een opdracht ontvangen voor de levering van een significant aantal voertuigen, Levering is voorzien in het midden van dit jaar.

Read Post

Gepantserde voertuigen 22 (update 5)

november 2023. De organisatie start een aanbesteding van 3 gepantserde bussen. Een bepantseringsniveau dat bekent is van militaire gevechtsvoertuigen en ligt dus buiten de competenties van mijn opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege de grote druk op de organisatie vanwege de implementatie van de Toyota Land Cruiser “300” onmogelijk dit binnen tijd en mogelijkheden te verwezelijken.

Read Post

Reparatie en onderhoud gepantserde voertuigen 2

december 2020. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met een bouwer van gepantserde voertuigen een samenstel van contracten opgesteld voor de reparatie van en het onderhoud aan gepantserde voertuigen in België.

Read Post

Necrologie van een Geld- een Waardetransport bedrijf

epiloog Het is 8 januari 2019 als in tweede instantie Securcash Nederland B.V. alsnog failliet wordt verklaard. Een bedrijf dat zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw is dan ter ziele. wat eraan voorafging Het is de eerste helft van de 70-er jaren als ik met mijn vader, kassier van de Boerenleenbank in Boven-Leeuwen, in […]

Read Post

Gepantserde voertuigen 19 (update 3)

december 2018. Het tweede voertuig is uitgeleverd en in bedrijf. Project afgerond.

Read Post

Catalogus Nationale Operaties voor Defensie (update 7)

augustus 2018. de vijfde editie staat on-line. De catalogus editie 2018/1 is bereikbaar via de link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/inhoud/catalogus-nationale-operaties januari 2018. Na een jaar stilgelegen te hebben door personele wisselingen, komt de totstandbrenging van de versie voor 2018 op gang. Na editie 2016-2 is er geen update meer geweest. december 2016. De catalogus komt definitief niet meer […]

Read Post

Gepantserde voertuigen 21 (update 1)

januari 2018. Uiteindelijk zijn 2 voertuigen gehuurd en is er eind december 2017 al één ingeleverd. Na binnenkomst de conditie van het voertuig opgenomen en gerapporteerd. Bij binnenkomst van nummer 2 begin februari dezelfde procedure.

Read Post

Gepantserde voertuigen 24 (update 1)

November 2017. De aangeboden voertuigen voor verhuur waren buiten specificatie. Op de wedervraag of binnen specificatie kon worden aangeboden bleek dat geen bedrijfseconomisch haalbaar alternatief. Niet succesvol in dit geval.

Read Post

Gepantserde voertuigen 25

November 2017. Deze Belgische gemeentelijke politie had in 2016 al geïnformeerd naar de mogelijkheden van gepantserde SUV’s. In de vorige maand werd uiteindelijk de aanbesteding gepubliceerd. Het eisenpakket voor deze ene auto was echter van dien aard dat niet kon worden aangeboden. Ook was de termijn waarbinnen een omvangrijk informatiepakket voor bij de offerte moest […]

Read Post

Gepantserde voertuigen 23

vanaf maart 2015. Wanneer voertuigen worden verkocht in een land, moet er ook een serviceorganisatie aanwezig zijn. Tot begin 2015 waren alleen voertuigen verkocht in Nederland die voor gebruik in het buitenland bedoeld waren. Vanaf dat moment echter, zouden voertuigen in Nederland blijven en daar gaan rijden en ingezet worden. De zoektocht naar een dealerorganisatie, […]

Read Post

Gepantserde voertuigen 20

december 2016. Bij voertuigen die onder mijn leiding in 2001 zijn gebouwd en waarbij in de afgelopen jaren regelmatig kleine aanpassingen aan de besturing zijn gedaan, bleek na installatie van een nieuwe CPU van de PLC de software niet meer te werken. Enig onderzoek leidde tot de conclusie dat de fabrikant van deze voertuigen een […]

Read Post

Gepantserde voertuigen 17 (update 1)

december 2016. De in augustus ingediende offerte voor een opdracht heeft niet gewonnen. De opdracht ging naar dezelfde partij die in 2015 deze aanbesteding ook al won. Het verschil was minimaal. augustus 2016. Voor een aanbesteding van een Belgische overheidsinstelling is een aanbieding ingediend. Dit keer was er geen selectiefase.  

Read Post

Reparatie en onderhoud gepantserde voertuigen

april 2016. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met een bouwer van gepantserde voertuigen een samenstel van contracten opgesteld voor de reparatie van en het onderhoud aan gepantserde voertuigen in Nederland.

Read Post

Gepantserde voertuigen 16 (update 1)

november 2015. Helaas is de opdracht aan een andere aanbieder gegund. Het verschil was maar net meer dan 1%. oktober 2015. Voor een aanbesteding van een Belgische overheidsinstelling is een aanbeiding ingediend. Dit keer was er geen selectiefase.

Read Post

Propositie vastgoedbeheer

november 2015. Aangezien het beheer van een vastgoedportefeuille voor nabestaanden een last kan zijn, heb ik een concept ontwikkeld waarbij op abonnementsbasis een portefeuille beheert kan worden en voor projecten de gebruikelijke werkwijze kan worden toegevoegd. De korte en beknopte brochure kunt u hier vinden: Propositie Vastgoedbeheer

Read Post

Gepantserde voertuigen 15 (update 2)

november 2015. Na de selectie succesvol te hebben doorlopen is een aanbieding uitgebracht op een aanbesteding voor een groter aantal gepantserde voertuigen. Helaas is deze aanbesteding aan een andere partij gegund.

Read Post

Mobiele kantoren

Augustus 2015 Na een zorgvuldige en lange voorbereiding is in augustus 2015 een mailing verstuurd aan de lokale banken van een bekende Nederlandse Retailbank. In die mailing wordt een alternatief aangeboden voor de voortschrijdende sluiting van filialen.

Read Post

Gecertificeerde gepantserde voertuigen – White Paper

Maart 2014. In de afgelopen jaren vragen steeds meer officiële instanties volledig gecertificeerde gepantserde voertuigen (bullet resistant vehicles (BRV)). De produktie van deze voertuigen en het certificeringsproces alsmede de voorwaarden van het certificaat is een oorzaak van issues rond dit onderwerp. Leest u mijn BRV Certification whitepaper (in het Engels).

Read Post

Gepantserde voertuigen 13 (update 2)

December 2014. De 3 voertuigen zijn geleverd en zijn direct in bedrijf genomen.

Read Post

Gepantserde voertuigen 10 (update 2)

december 2014. De in september 2014 ingediende offerte voor deze, naar bleek, zeer complexe voertuigen heeft niet tot succes mogen leiden. De andere aanbieder heeft het contract gewonnen.

Read Post

Gepantserde voertuigen 12 (update 2)

november 2014. De ingediende offerte heeft niet tot een opdracht geleid. Van de 4 aanbieders eindigde de offerte op de 2e plek.

Read Post

Project nieuwbouw beveiligd bedrijfspand (update 4)

november 2014. De klant waarvoor deze nieuwbouw gerealiseerd zou worden ziet zich nu geconfronteerd met een sterke afname van haar activiteiten. De panden die veravngen zouden worden door deze nieuwbouw worden nu gesloten zonder de nieuwbouw. Project zal hiermee vermoedelijk nooit meer van de grond komen.

Read Post

Website aangepast na infectie

augustus 2014. Nadat de website off-line bleek te zijn gehaald werd duidelijk dat ze gecompromitteerd was en er een grote stroom aan spamberichten werd verstuurd. Na een update van het content-management-systeem en verwijdering van de infectie, is de website nu weer up-to-date en on-line.

Read Post

Gepantserde voertuigen 11 (update)

juni 2014. De tenderprocedure waarvan onze offerte helaas te laat aankwam, heeft in de afronding ervan onregelmatigheden bij de overheidsdienst te zien gegeven.

Read Post

Gepantserde voertuigen 9

maart 2014. Na een langdurige procedure is recent duidelijk geworden dat de order voor gepantserde voertuigen naar een andere aanbieder gaat.

Read Post

Gepantserde voertuigen 7 (update)

juli 2013. De geldauto is klaar en zal worden ingezet in de operatie.

Read Post

Gepantserde voertuigen 6

mei 2012. Er zijn 2 projecten opgestart voor nieuwbouw van gepantserde voertuigen.

Read Post

1-man logistiek (update 2)

mei 2012. Na een succesvolle pilot met het eerste omgebouwde voertuig volgen nu 9 verdere voertuigen.

Read Post

Sleutelbeheer voor Brink’s Nederland

april 2012. Voor deze grote klant zal een opzet gemaakt worden voor de verdere uitbouw van het al reeds aanwezige sleutelbeheer.

Read Post

Gepantserde voertuigen 5

april 2012. Voor een klant worden aangekochte gebruikte voertuigen aangepast naar de eisen voor het gebruik.

Read Post

Vergunning Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

maart 2012. Mijn bedrijf heeft 28 maart 2012 een vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies verkregen. Daarmee kunnen nu op de Belgische markt ook beveiligingsadviezen gegeven worden.

Read Post

Vergunning bewakingsonderneming voor Brink’s Diamond & Jewelry Services

Januari 2012. Na een jaar van voorbereidingen en ietwat gehinderd door de lange Belgische kabinetsformatie, is aan Brink’s Diamond & Jewelry Services een vergunning verleend om als bewakingsonderneming in België actief te mogen zijn.

Read Post

150ste gepantserde geldauto voor Brink’s Nederland

November 2011. Sinds 2000 zijn onder mijn leiding voor Brink’s Nederland inmiddels ruim 150 gepantserde geldauto’s gebouwd.

Read Post

Reijnen Management & Advies in de media 2

Oktober 2011. Met het oog op de verwerving van adviesopdrachten in het Zuiden van Limburg is een advertentie geplaatst in alle 10 edities van de Politiewijzer die in Zuid-Limburg huis-aan-huis worden bezorgd. Het doel is het attenderen van onder andere Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen die hun omgeving gecontroleerd willen hebben op lacunes in de […]

Read Post

Reijnen Management & Advies in de media 1

Augustus 2011. Als lid van Mars & Mercurius is het ook goed de vereniging te ondersteunen. De advertentie zoals die ook later in de Politiewijzer zal verschijnen krijgt hier een meer landelijke dekking. Het Mars & Mercurius Magazine van zomer 2011 kent wel een minder dichte verspreiding. Meer een vorm van sponsoring dus

Read Post

Gepantserde voertuigen 4

mei 2011. Opnieuw zijn er 2 projekten gestart waarbinnen gepansterde voertuigen worden gebouwd.

Read Post

Beveiliging wooncomplex

januari 2011. Het moderne appartementencomplex kampt met een probleem: er wordt uit de parkeergarage gestolen. Beveiligingsaudit en advies uitgebracht.

Read Post

100ste gepantserde geldauto voor Brink’s Nederland van Hartmann Spezialkarosserien

November 2010. Sinds de start van de samenwerking met het bedrijf is door Hartmann Spezialkarosserien voor Brink’s Nederland inmiddels de 100ste gepantserde geldauto geproduceerd.

Read Post

Gepantserde voertuigen 3

oktober 2010. Nu wederom 3-mans voertuigen, maar nu natuurlijk ook op basis van de nieuwe Sprinter. Wederom uitdagingen te over.

Read Post

Continuïteitsmanagement

april 2010. Het in 2006 geschreven BCMS (Business Continuity Management System) van een grote klant was aan herziening toe. Het systeem is herzien en omgebouwd.

Read Post

Bouwkundig en beveiligingsadvies

maart 2010. Op verzoek van een internationaal opererend bedrijf op het gebied van intercontinentaal waardetransport is een bouwkundig advies uitgebracht voor een nieuw te realiseren vestiging in Zwitserland.

Read Post

Beveiligingsaudit bewakingsbedrijf

februari 2010. In de afgelopen maanden is een audit utgevoerd op de staat van de beveiliging van de vestigingen van een bewakingsbedrijf in België. Alle vestigingen zijn aan een intensieve audit onderworpen.

Read Post

Gepantserde voertuigen 2

februari 2010. Van 3-mans bezetting naar 2-mans bezetting is een kleine aanpassing ten opzicht van eerder gebouwde gepantserde Mercedes-Benz Sprinters, maar doordat de Sprinter in zijn geheel is vernieuwd levert dat een groot aantal uitdagingen op.

Read Post

Gepantserde voertuigen 1

november 2009. Na in dienstverband al ruim 100 nieuwe gepantserde voertuigen te hebben laten bouwen is er sinds 2002 weer een nieuw voertuigtype geconcipieerd. Deze gepansterde vrachtauto’s voor zware ladingen (>15 ton laadvermogen) is gebaseerd op de Scania G280 DB 6×4*2 HNA. De 3 auto’s zijn in Duitsland opgebouwd.

Read Post